WOW

Our God Reigns

Grand Teton

Lenny Smith

Caption: Grand Teton mountains, United States