Jerozolima za czasów Jezusa Chrystusa

Herods Temple Court of Women

Jerusalem at the Time of Jesus Christ 

(A Polish Christian Presentation)

 

 Dawna Jerozolima - Golgota i Grób Pański. 3D mode